Gönenç Emlak

Gayrimenkul sektöründe son yıllarda Türkiye yeni enstrümanlarla modeller metotlar teknikler ile tanıştı ve yenilikler devam ederken kira sertifikası ile tanıştı

Gayrimenkul Sektöründe Kira Sertifikası

Gayrimenkulde Yatırım Ortakları İçin Kira Sertifikası

Gayrimenkul sektöründe son yıllarda Türkiye yeni enstrümanlarla modeller metotlar teknikler ile tanıştı ve yenilikler devam ederken kira sertifikası ile tanıştık.. 25 yıldır gayrimenkul danışmanlık piyasasında bu hızlı gelişmeler aşağı yukarı on yıldır hızla devam ediyor. Yaşam kendi devingenliği içinde toplum isteklerine karşılık vererek teknolojik gelişmelerle iç içe sarmal gelişimini sürdürüyor. Varlık kiralama Şirketleri neler yapıyor? Neler oluyor?  Bakalım.

8 Kasım 1998 tarihinde 23517 sayılı resmi gazetede yayımlanan seri VI sayı 11 tebliğ ile duyurulan Gayrimenkul yatırım ortaklarının kuruluş, faaliyet esaslarının belirlendikten sonra yatırım ortaklarının sayısı 27’ye ulaştı. Birlikte 4 Adet GYO da kuruluş izniyle beraber halka arz çalışmalarına başladı. Aktif büyüklük olarak totalde 15 milyar dolar seviyesine ulaşan GYO sektörü, kurumsal, güvenilir yapısıyla yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı. GYO’lar esas itibariyle finansal şirket özelinde ise portföy yönetim şirketleri olarak bilinmektedir. Gayrimenkul yatırım ortakları için kira sertifikası da bu noktada değindiğimiz temel konudur.

Gayrimenkul yatırım ortakları için kira sertifikası nedir

GYO’lar özünde gayrimenkul ve gayrimenkule ilişki hakları bulundururlar. Yatırımcılarına, ortaklarına düzenli olarak kazanç sağlamak zorundadırlar. GYO’lar mevcut olarak sahip oldukları, sahip olmak istedikleri gayrimenkullere ilişkin olarak finansman sağlayacak çeşitli araçlara, yöntemlere başvurabilirler. Özellikle de kira getirecek gayrimenkullerin menkulleştirilmesi de yöntemler dahilinde verilen uğraştır. Sukuk aracının çeşidi olarak ülkemizde islami finans yöntemi dahilinde kira sertifikasında bu yöntem uygulama bulan yöntem olarak bilinir. 

Faizsiz tahvil olarak bilinen Sukuk, genel kavramı ile varlıklar üzerindeki sahiplik haklarını nitelemektedir. Sukuk kazancı ise sahip olunan varlığın ortaklığından veya ticari faaliyetten elde edilen paydır. Dünya genelinde 2012 itibari ile Pazar payının %70’ini Malezyalı şirketlerin oluşturduğu Londra Borsasında Sukuk Sertifikaları 300 Milyar dolar büyüklüğe ulaşmıştır.

27539 sayılı resmi gazetede yayımlanan  4 Ocak 2010 tarihli seri 3 no: 43 tebliği kapsamında Varlık kiralama şirketleri kaynak kuruluştan kiraladıkları kirayı yeniden kaynak kuruluşa kiralamak suretiyle kiradan gelir elde etmek, bu bağlamda kira gelirine bağlı olarak kira sertifikasını ihraç etmek, bununla beraber kira süresinin sonunda ilgili olan varlığı kaynak kuruluşa devretmek amacıyla kurucularca kurulmuşlardır.  İşleyiş ise öyledir; 

İşleyiş Süreci

+Varlığın sahibi olan kaynak kuruluş özel bir şirket kurar, şirket varlık kiralama şirketidir.

+VKŞ ise kira sertifikası ihraç eder,

+İhraçtan sağlanmakta olan gelirle kaynak kuruluşa varlıkların bedeli ödenmektedir.

+Kaynak kuruluş devir işleminin ardından varlıklarını Varlık Kiralama şirketleri yani VKŞ’den geri kiralar.

+VKŞ’ye devir edilen varlıkların tüm kira getirileri sertifika sahipleri ile paylaşılır.

Kaynak kuruluş ise varlıkları vade sonunda geri alır. Bu sayede edilen hasılatla Varlık kiralama şirketleri kira sertifikasının itfasını gerçekleştirir. Süreç de tamamlanır. Görüldüğü üzere finans sektörü de gayrimenkul sektörüne yönelik desteği kazanma yönünde adımlara dayanıyor. Aklın yönü bir. Bütün mesele optimum şartlarda tarafların kazancına yönelik faydayı sağlama üzerine olmaktadır. Zaten tek taraflı yaklaşım sürdürülebilir olmaktan uzaktır. Gönenç Emlak Şirketi piyasayı yakından izlemektedir. Çünkü hiçbir gelişme bağımsız olamaz. Çevre zaman  unsurları birlikte gelişir. Önümüzdeki dönemlerde farklı yeni modeller ve yöntemler içeren tekniklere dayalı yeniliklerin tanığı olacağız.

Danışmak Kazandırır

gonenc emlak firmasi