Gönenç Emlak

Gönenç Emlak Şirketi son düzenleme ile yabancıların mülk edinme şartları 8 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olan uygulama ile belirlenmiş bulunduğunu belir

Yabancıların Mülk Edinmesi // Gönenç Emlak

yabancilarin emlak alimi

Yabancıların Mülk Edinmesi

Gönenç Emlak Şirketi son düzenleme ile yabancıların mülk edinme şartları 8 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olan uygulama ile belirlenmiş bulunduğunu belirtti. Türkiye'de Kanuni sınırlamalara uymak şartıyla elbette ki yabancılarda mülk edinebilirler. Gayrimenkul sahibi olmak için neler yapılması gerekiyor ve nasıl işlemler gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Bu konuda tam bilgi sahibi olunması gerekmektedir. 8 Mayıs 2012'de 6302 sayılı kanun ile değişik 35. Maddesi uyarınca yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de taşınmaz edilmesine karşılık şart kaldırılmıştır. Burada daha önceden karşılıklılık şartı bulunmaktadır. Kanuni sınırlamaları uymak şartıyla gayrimenkul sahibi olabilmektedir. Taşınmaz edilmesinde kanuni sınırlamalara hakkında da bilgi vermeye gayret gösterelim.

Yabancıların Taşınmaz Satın Alması Hususları Nelerdir?

Yabancıların taşınmaz satın alması konusunda kanuni sınırlamaların başında ülke genelinde yabancı uyruklu olan bir gerçek kişi en fazla 30 hektar taşınmaz mal satın alabilir ve sınırlı ayni hak edinebilir. Ancak bunun üzerinde herhangi bir şekilde mal edilmesi gibi bir hakkı bulunmamaktadır.

Ayrıca yabancıların askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde izin almadıkça bir mülk kiralaması veya taşınmaz edinimi mümkün değildir. Bu konuda kanun kesin bir şekilde yasaklama getirmektedir. Yabancı uyruklu gerçek kişiler özel mülkiyete konu ilçe yüzölçümünün yüzde onu ne kadar sınırlı bir ayni hak ile taşınmaz elde edebilirler.

Ancak yüzde onun üzerinde herhangi bir şekilde mal elde edemezler. 30 hektar taşınmaz mal diye az önce bahsedilen noktada burada ilçe yüzölçümü de girmekte ve bu yüzden de parçalı olarak mal olabileceği bildirilmektedir. Gerçek kişilerle yabancı ülkelerde kendi mevzuatlarına göre kurulmuş olan ve tüzel kişiliğe sahip olan kendi ticaret şirketleri lehine taşınmaz rehin tesisi durumunda ise kanuni bir sınırlama uygulanmaz.

Yabancı Uyruklu Kişilerin Mal Edinmesi Konusunda Önemli Noktalar

Burada kanun uygulamayı kaldırmaktadır. Elbette yabancı uyruklu kişilerin mal edinmesi sırasında belirli gerekli belgeler de bulunmaktadır. Taşınmaz tapu senedi burada öncelikli olarak belgedir. Gerektiğinde tercümesiyle birlikte kimlik belgesi veya pasaport gerekirken ayrıca ilgili belediyeden alınmış olan emlak rayiç değeri dedeli belgesinin alınması gerekir.

Binalar için zorunlu deprem sigortası poliçesi ayrı zamanda satıcının bir adet halıcının ise 2 adet son 6 adeti içerisinde çekilmiş olan fotoğrafları gerekmektedir. Türkçe bilmeyen bir tarafı varsa bu durumda yeminli tercüman ile bu işlemler gerçekleştirilecektir. Buna göre işlemler yapılabilir. Ayrıca yurt dışında düzenlenen vekaletnameler ile de bu işlemler gerçekleştirilebilir. Ancak bunun da farklı bir statüsü olduğunu bilmek gerekir.

Turistik Sahillerde Mülk Satışı

Muğla çevresi Marmaris, Bodrum,Fethiye yabancıların ilgisini tatil evleri açısından çekmeye devam ediyor. Biz yaşadığımız Marmaris emlak turimi için tanık olduklarımızı yazalım. 1990-2000 yıllarında ingilizler, almanlar ve iskandinav ülkeleri bu sajhillerde konut satın aldılar. 2000-2010 yıllarında, tanıtımın etkisi, turizm hareketleri nedeniyle mevcut ülkelerin yanı sıra farklı ülkelerin de katılımıyla çeşitlilik yaşandı. Ancak satış ilemlerindeki kapasite oranı, konut arzı artış oranına göre korelasyonunda gerileme görüldü.İskandinav ülkeleri turist olarak bile gelmeleri daraldı.2000-2019 yıllarında ruslar suriye ağırlıklı araplar da konut ve yatırım arazileri alımları yaptı.

Ancak; ingiliz ve almanlar evlerini satarak Dalaman, Göçek ve Fethiye'de yerleşimi tercih ettiler. Özellikle ingilizler çekiliyor. 25 yılda 6.000 nüfustan, yerleşik ikamet eden 100.000 nüfusa yükselen Marmaris artık büyüyemiyor. Kiralık ev bulunamadığı için fiyatların sürekli yükseldiği, araç park sorununun çözülememesi konut sahibi olma isteğini azalttı. Geliş gidişler sadece tatil amaçlı olarak gelişiyor. Yapılaşma viyonunda bile bile lades gibi yapılan yanlışlar karşılığını buluyor. Dileriz; hiç olmassa bu günün Marmaris güzelliğini koruyalım. Zira başka Marmaris yok.